Scroll To Top
music for all - muziekles voor kansarme kinderen
music for all - muziekles voor kansarme kinderen

Disclaimer

musicforall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op onze website of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. musicforall is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina's of pagina's die gelinkt zijn aan of afgeleid van onze website.

De informatie zoals opgenomen op onze website is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.

musicforall behoudt zich het recht voor om te allen tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.

musicforall is niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.musicforall.nl of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Intellectuele eigendomsrechten

Afbeeldingen
Sheet music - © trientje jeanette eelman - istockphoto.com
Part of a double bass on stage - © deepblue4you - istockphoto.com
People shadows on sunny city street - © deepblue4you - istockphoto.com
Thermometer, Fever, Heat - Temperature, Vector, Illness - © sajithsaam - istockphoto.com

Ontwerp en programmering
Marceline van der Ree, TP New Media

Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van musicforall niet toegestaan.

Het gebruik van cookies

Onze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.