Scroll To Top
music for all - muziekles voor kansarme kinderen
music for all - muziekles voor kansarme kinderen

Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING MUSIC FOR ALL FOUNDATION

Beleidsplan (PDF)

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.

RSIN

856463735